Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Inger Elisabeth Måren ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og UiBs klimadirektør Tore Furevik er utpekt til å sitte i den norske UNESCO-kommisjonen for perioden 2021-2024.
– Med dei store oppgåvene som vår nasjon og verdssamfunnet står overfor, er klimakunnskap viktigare enn nokon gong, seier ein glad direktør Tore Furevik. Kunnskapsdepartementet melder no at Bjerknesssenteret får forlenga støtta i fem år.
Gjennom Northern Lights-prosjektet skal CO₂-lagres i et evighetsperspektiv i enorme formasjoner under havbunnen i Nordsjøen. Flere fagmiljø ved UiB er involvert i det første norske karbonlagringsprosjektet.
– Nedgang i CO2-konsentrasjon i atmosfæren har trolig ført både til nedkjøling av havet og utvidelse av isdekket, mener klimaforsker Thomas Leutert. En ny studie endrer synet på nedkjølingen av Sørishavet.
Det kan vera vanskeleg å spå korleis klimaendringar påverkar artsmangfald. Ny forsking frå Universitetet i Bergen kan gjera det lettare å seia noko meir sikkert om framtidsnaturen.
NorRen-sommerskolen hadde i 2020 deltakere fra et bredt spekter av disipliner og i år var hovedtemaet fleksible energisystemer.
Temperaturen har steget fire grader i løpet av de 40 årene i store deler av Arktis-området. – Dette et er et varsel om at vi er inne i det vi må betegne som brå endringer, sier professor Eystein Jansen.
På 40 år har temperaturen i Arktis steget med fire grader i store deler av området. – Dette et er et varsel om at vi er inne i det vi må betegne som brå endringer, sier professor Eystein Jansen, som har ledet studien.
Selv om vi vet mye om sammenhengen mellom CO2 og temperatur, er det også områder hvor vår forståelse av sammenhengen ikke er fullstendig.
– Havet har enormt potensiale. Det er ikke at vi kan, men fordi vi må produsere mer fra havet om vi skal unngå klimaendringer, sa Vidar Helgesen om bord på Statsraad Lehmkuhl på verdens havdag.
Gjennom et tverrfaglig kurs på bærekraftsmål 14 utdanner Universitetet i Bergen fremtidens forskere og ledere for et bærekraftig hav og for å gå kritisk i inngrep med 2030 Agendaen vedtatt av FNs medlemsland.
Bedre datastyring kan gi bedre forskning og mindre havforsuring og Benjamin Pfeil og gruppen hans ved Universitetet i Bergen hjelper FN i dette arbeidet.
I oktober 2018 ble Universitetet i Bergen tildelt en lederrolle av FN innen utdanning og forskning for et bærekraftig hav. I juni 2020 har FN bestilt en serie på fire artikler om havforskning fra UiB. Serien blir distribuert globalt av FN. Rektor Dag Rune Olsen vil ha en global dugnad for havet.
Vi tilbyr en rekke studier innenfor alle typer fagområder som vil gjøre deg i stand til å bidra til klima og energiomstilling for samfunnet. Vi har også et eget opplegg for skolen, barn og familier.
Energibruk og økonomisk vekst har historisk sett vært tett forbundet. Verden må nå både bruke energien mer effektivt og i løpet av få tiår gå over fra fossil energi til fornybar energi for å nå klimamålene.
Polysentrisk klimastyring i praksis: En studie av samspillet mellom norsk og amazonisk landbruks-politikk for klimaendringer.
CO2 er både et problem og en ressurs som kan brukes, for eksempel som utgangspunkt for nye materialer.
Våre forskningsmiljøer spiller en nøkkelrolle ved å frembringe kunnskap til å utrede samlet effekt og konsekvens av ulike handlingsalternativer, og peke på kunnskapsbaserte løsninger for en bærekraftig, klima-, nærings- og samfunnsutvikling.

Sider