Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

På den tredje Ocean Sustainability Bergen Conference møttes nok en gang forskere, studenter, næringsliv, embetsverk og politikere. I år diskuterte de alt fra beskyttelse av den blå skogen i havet til gruvevirksomhet på havbunnen. Diskusjonene kretset rundt hvordan vi kan oppnå en bærekraftig balanse mellom vern og utvikling av havet.
10.november arrangerte Bergen Offshore Wind Centre (BOW), GCE Ocean Technology og NORCE Havvindkonferansen Science Meets Industry i Aulaen ved Universitetet i Bergen. Dette var en arena for å dele erfaringer og kunnskap og for å skape nettverk på tvers av industrien og akademia.
Studiet er ett av 5 sivilingeniørprogram ved Universitetet i Bergen og har nå over 50 studenter i de nye kullene.
Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa forteller om forskningssatsingen på energiomstilling.
UiBs strategiske satsing Klima og energiomstilling inviterer herved til søknader om reisestøtte fra UiB-studenter.
6. oktober inviterte UiBs Klima og energiomstillingsstrategi til seminar i Aulaen, for å presentere en smakebit fra tverrfaglig forskning og innovasjon som foregår innenfor satsingen på UiB.
– Den tverrfaglige tilnærmingen til bærekraft gjorde at jeg ble ekstra interessert i å søke. Vi får en unik kompetanse som gjør oss bedre rustet til å løse problemstillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer og klimaspørsmål.
Berekraftspilotane har vore tilsett sidan januar i år, og er fire studentar frå fleire forskjellige studieretningar ved Universitetet i Bergen. Berekraftspilotane sine hovudoppdrag er å bidra med studentperspektivet inn i berekraftsarbeidet, samt skape engasjement og drivkraft i berekraftssatsinga til UiB.
Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) besøkte UiB-jurister og eksperter tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre for å oppdatere seg på energiomstilling og havvind.
The NorRen Summer School on energy production and consumption unites PhD candidates from various disciplines, providing them with new insights and creating the basis for future collaborations in renewable energy.
Elektrifisering av olje- og gassproduksjon er Norges beste og mest realistiske mulighet til å oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser og være et foregangsland i det det grønne skiftet, mener førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet, UiB.
Menneskeskapte klimaendringer er her nå, og påvirker vær- og klimaekstremer i hver region på jorden. Enkelte hetebølger som er observert ville være usannsynlige uten menneskelig påvirkning.
De mest ambisiøse energiprosjektene risikerer å stanses av kontroverser og søksmål, mener førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet, UiB.
Hva ligger bak de store klimaendringene i polare områder og hva er konsekvensene? Sentrale UiB-forskere bidrar til tidsskriftet Naturens spesialutgave om polarforskning.
My three-year postdoctoral position started in January 2020, my project is called “Polycentric climate governance in action: study of the interaction between Norwegian and Amazonian agricultural policy for climate change”. It is part of the interdisciplinary research project “Causes and Consequences of the Legal Architecture of Climate Politics” (LEG-ARCH), which is a collaborative project... Les mer
This PhD project seeks to explore attitudes among the Norwegian population regarding climate and lifestyle. It bears the preliminary title “From parties in Kyoto and Paris to everyday life in Norway: A multi-methodological approach to why Norwegians (don’t) take knowledge about climate change into account in their lifestyle choices”.
Årets bærekraftspiloter har som mål å inspirere studenter og ansatte til å leve mer miljøvennlig, og å vise fram SDG-fremskrittene som gjøres.
Forskningsmiljøer og industriaktører i Vestland fylke går nå sammen i konkurransen om nytt hydrogensenter og er energimeldingen 'Energi til arbeid' ambisiøs nok?

Sider