Hjem
Klinisk institutt 2

Ansatte ved Klinisk institutt 2

Åse Amundsens bilde

Åse Amundsen

Førsteamanuensis

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 29 10
 • +47 934 26 048

Ase.Amundsen@uib.no

Robert Bjerkness bilde

Robert Bjerknes

Professor, Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 68 51
 • +47 922 98 233

Robert.Bjerknes@uib.no

Janicke Liland Bjørkes bilde

Janicke Liland Bjørke

Seksjonssjef

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 53 29
 • +47 918 16 139

Janicke.Bjorke@uib.no

Pavol Bohovs bilde

Pavol Bohov

Universitetslektor

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 53 52
 • +47 995 32 568

Pavol.Bohov@uib.no

Geir Bredholts bilde

Geir Bredholt

Overingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 70 64
 • +47 980 71 580

Geir.Bredholt@uib.no

Trond Bruuns bilde

Trond Bruun

Førsteamanuensis, Overlege/forsker

Klinisk institutt 2

 • +47 478 97 356

Trond.Bruun@uib.no

Bram Burgers bilde

Bram Burger

, Department of Medical Genetics (MGM), Helse Bergen

Klinisk institutt 2

Bram.Burger@uib.no

Øyvind Byrkjedal-Bendiksens bilde

Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Seniorkonsulent, Studiekoordinator for felles studieadministrasjon

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 25 69

Oyvind.Bendiksen@uib.no

Carol Cooks bilde

Carol Cook

Avdelingsingeniør, Research technician

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 56 16

Carol.Cook@uib.no

Rebecca Jane Cox Brokstads bilde

Rebecca Jane Cox Brokstad

Professor, Leder av Influensasenteret

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 46 68
 • +47 452 42 974

Rebecca.Cox@uib.no

Nhat Kim Duongs bilde

Nhat Kim Duong

Avdelingsingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 64 44

Nhat.Duong@uib.no

Hans Petter Eikesdals bilde

Hans Petter Eikesdal

Professor, Overlege/professor

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 67 36
 • +47 55 58 63 73

Hans.Eikesdal@uib.no

Sider