Hjem
Klinisk institutt 2

Administrativt og teknisk ansatte ved Klinisk institutt 2

Siv Lise Bedringaass bilde

Siv Lise Bedringaas

Overingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 30 59
 • +47 454 95 691

Siv.Bedringaas@uib.no

Brith Bergums bilde

Brith Bergum

Overingeniør, Daily manager of the Flow Cytometry Core Facility

Klinisk institutt 2

Brith.Bergum@uib.no

Geir Bredholts bilde

Geir Bredholt

Overingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 70 64
 • +47 980 71 580

Geir.Bredholt@uib.no

Karl Albert Brokstads bilde

Karl Albert Brokstad

Senioringeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 46 22
 • +47 988 43 314

Karl.Brokstad@uib.no

Carol Ann Cooks bilde

Carol Ann Cook

Avdelingsingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 56 16

Carol.Cook@uib.no

Nhat Kim Duongs bilde

Nhat Kim Duong

Avdelingsingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 64 44

Nhat.Duong@uib.no

Marianne Eidsheims bilde

Marianne Eidsheim

Overingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 46 47
 • +47 416 71 982

Marianne.Eidsheim@uib.no

Rakel Brendsdal Forthuns bilde

Rakel Brendsdal Forthun

Avdelingsingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 45 11
 • +47 414 59 638

Rakel.Forthun@uib.no

Kate Eli Frølands bilde

Kate Eli Frøland

Seniorkonsulent

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 53 31
 • +47 55 97 46 48

Kate.Froland@uib.no

Nina Glomness bilde

Nina Glomnes

Forskningstekniker

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 30 35

Nina.Glomnes@uib.no

Ehsan Hajjars bilde
Heidi Ellis Haraldsens bilde

Heidi Ellis Haraldsen

Avdelingsingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 79 81
 • +47 416 07 413

Heidi.Haraldsen@uib.no

Elin Heggerness bilde

Elin Heggernes

Førstekonsulent, Studiekonsulent/Adm. kontaktperson.

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 53 28
 • +47 974 20 195

Elin.Heggernes@uib.no

Irene Lavik Hjelmaass bilde

Irene Lavik Hjelmaas

Førstekonsulent, Forskerutdanningskonsulent, Stab - og lederstøtte

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 88 46

Irene.Hjelmaas@uib.no

Maria Holmaass bilde

Maria Holmaas

Seniorkonsulent

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 54 09
 • +47 55 97 08 70

Maria.Holmaas@uib.no

Hoang My Huas bilde

Hoang My Hua

Avdelingsingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 55 54

Hoang.Hua@uib.no

Alba Kacis bilde

Alba Kaci

Avdelingsingeniør, Stipendiat

Klinisk institutt 2

Alba.Kaci@uib.no

Gry Kvalheims bilde

Gry Kvalheim

Overingeniør, Laboratorie leder/Daglig leder Bevital

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 46 94

Gry.Kvalheim@uib.no

Beryl Leirvaags bilde

Beryl Leirvaag

Overingeniør, Mohn kreftforskningslaboratorium

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 64 44
 • +47 917 73 754

Beryl.Leirvaag@uib.no

Tore Tolleshaug Lillebøs bilde

Tore Tolleshaug Lillebø

Seniorkonsulent, Studiekoordinator for felles studieadministrasjon ved K1&K2

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 30 63

Tore.Lillebo@uib.no

Sonja Ljostveits bilde

Sonja Ljostveit

Overingeniør

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 30 95
 • +47 481 91 688

Sonja.Ljostveit@uib.no

Aase Eide Osas bilde

Aase Eide Osa

Førstekonsulent, Studiekonsulent

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 45 10
 • +47 404 94 826

Aase.Osa@uib.no

Beate H Ramms bilde

Beate H Ramm

Førstekonsulent

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 53 26

Beate.Ramm@uib.no

Julie Stavness bilde

Julie Stavnes

Administrasjonssjef

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 53 30

Julie.Stavnes@uib.no

Sider