Hjem
Klinisk institutt 2

Vitenskapelig ansatte ved Klinisk institutt 2

Åse Amundsens bilde

Åse Amundsen

Førsteamanuensis

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 29 10
 • +47 934 26 048

Ase.Amundsen@uib.no

Robert Bjerkness bilde

Robert Bjerknes

Professor, Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 68 51
 • +47 922 98 233

Robert.Bjerknes@uib.no

Trond Bruuns bilde

Trond Bruun

Førsteamanuensis, Overlege/forsker

Klinisk institutt 2

 • +47 478 97 356

Trond.Bruun@uib.no

Rebecca Jane Cox Brokstads bilde

Rebecca Jane Cox Brokstad

Professor, Leder av Influensasenteret

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 46 68
 • +47 452 42 974

Rebecca.Cox@uib.no

Hans Petter Eikesdals bilde

Hans Petter Eikesdal

Professor, Overlege/professor

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 67 36
 • +47 55 58 63 73

Hans.Eikesdal@uib.no

David Erik Forsses bilde

David Erik Forsse

Stipendiat

Klinisk institutt 2

 • +47 412 18 643
 • +47 412 18 643

David.Forsse@uib.no

Bjørn Tore Gjertsens bilde

Bjørn Tore Gjertsen

Professor, Professor i blodsykdommer

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 29 68
 • +47 415 66 248

Bjorn.Gjertsen@uib.no

Clara Beate Gram Gjesdals bilde

Clara Beate Gram Gjesdal

Førsteamanuensis

Klinisk institutt 2

 • +47 55 58 85 24
 • +47 952 97 662

Clara.Gjesdal@uib.no

Francisco Gomez Reals bilde

Francisco Gomez Real

Professor, , Leder, Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU), overlege, Kvinneklinikken HUS

Klinisk institutt 2

Francisco.Real@uib.no

Harleen Grewals bilde

Harleen Grewal

Professor, Senior consultant (Haukeland hospital)

Klinisk institutt 2

 • +47 55 97 46 31
 • +47 994 50 554

Harleen.Grewal@uib.no

Sider