Hjem
Klinisk institutt 2

Vitenskapelig ansatte ved Klinisk institutt 2

Robert Bjerkness bilde

Robert Bjerknes

Professor, Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger

Klinisk institutt 2

  • +47 55 58 68 51

robert.bjerknes@uib.no

Atle Bruns bilde

Atle Brun

Førsteamanuensis

Klinisk institutt 2

  • +47 55 97 31 09

atle.brun@uib.no

Trond Bruuns bilde

Trond Bruun

Førsteamanuensis, Overlege/forsker

Klinisk institutt 2

Trond.Bruun@uib.no

Rebecca Jane  Cox Brokstads bilde

Rebecca Jane Cox Brokstad

Professor, Leder av Influensasenteret

Klinisk institutt 2

  • +47 55 97 46 68

Rebecca.Cox@uib.no

Hans Petter Eikesdals bilde

Hans Petter Eikesdal

Professor, Overlege/professor

Klinisk institutt 2

  • +47 55 58 67 36

Hans.Eikesdal@uib.no

Sider