Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Fakultet for kunst, musikk og design

Hovedinnhold

Helse, miljø og sikkerhet er viktig for alle
Fakultetets mål er at alle skal bli behandlet med gjensidig respekt, vises omsorg og gis ansvar. Alle medarbeidere skal føle tilhørighet til sin arbeidsplass og være inkludert. Vi skal jobbe for å fremme god stemning, felles forståelse og samarbeid. Vi skal jobbe for en enda sterkere Vi-kultur, motivere til videre prioritering av HMS, og bidra til å styrke samarbeid, samhold og det gode arbeidsmiljøet.

Fakultet for kunst, musikk og design skal ha utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, og forskning med høyt faglig nivå, og skal jobbe med formidling av forskningsresultater. Et godt lærings- og arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for å nå disse målene.

Arbeidsmiljøet ved fakultetet skal være:
• trygt og godt slik at ansatte og studenter kan yte sitt beste
• slik at ansatte og studenter viser hverandre gjensidig respekt
• inkluderende og preget av åpenhet, vennlighet, høflighet og god samarbeidsvilje
• slik at den enkelte gis muligheter for videreutvikling og kompetanseheving