Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Nyhetsarkiv for Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Hun var invitert til å presentere resultater fra sine studier om kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk basert på helseundersøkelsen i Hordaland
Førsteamanuensene Tine Karlsen og Gerhard Sulo evaluerte PhD kandidat Annabel Ohldiecks studier av kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom blodtrykk og organskade
Åpning av DRIV Senter for kvinnehelseforskning. Professor Eva Gerdts forklarte hvorfor vi trenger mer forskning på kvinnehelse under åpningen av DRIV Senter for kvinnehelseforskning. Det er viktig at vi inkluderer et moderne kvinnehelseperspektiv i denne forskningen
En fantastisk inspirerende workshop med høy vitenskapelig kvalitet og deltakere fra alle medisinske fakulteter i Norge, og inviterte foredragsholdere fra Spania, Italia og Island
Å bli tildelt Falch Seniorforskerprisen er først og fremst en anerkjennelse fra ‘mine egne’, nemlig Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen og Bergen medisinske Selskap
Hjerterehabilitering reduserer dødelighet, reinnleggelser og psykologisk stress, men nasjonale data viser at over 80% deltar ikke i hjerterehabilitering etter hjerteinfarktet. Seminar 15.04.24 ved professor Tone Norekvål på Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Stipendiat Arleen Aune forsvarte 15.03.24 sin avhandling ‘Cardiac organ damage in systemic hypertension: Impact of gender, etiology and comorbidities’ for PhD graden
Det er gått 1 år siden NOU 2023:5 Kvinnehelserapporten ble overrakt helseminister Ingvild Kjerkol. Senterforskerne etterlyser politisk oppfølging av rapporten i debattinnlegg i Bergens Tidende
Førsteamanuensis og leder for Senter for kvinne og kjønnsforskning Kari Jegerstedt holdt et morsomt og inspirerende seminar om tema på Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, 19.februar 2024
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ønsker velkommen til årets Female Heart Workshop ved Solstrand Hotel 7-8. Mai 2024.
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner: Seminar ved førsteamanuensis Kari Jegerstedt, mandag 19.02.24, kl.12-13, rom 8.1 og 8.2, Laboratoriebygget
Årets juleseminar ble tradisjonen tro avholdt på Hotel Terminus. Stipendiatene Anja Linde og Marit Sandberg var møteledere for et imponerende program
PhD kandidat Lisa M.D. Grymyr gjennomførte en flott midtveisevaluering i sitt prosjekt: Cardiac function in severe obesity and after bariatric surgery
Stipendiat Marit Sandberg var møteleder da Senteret fikk besøk av førsteamanuensis Inger Haukenes og professor Silje Mæland som innledet til diskusjon om prosjektet Menowork
PhD kandidat Marit Sandberg presenterte sin forskning på 8th International Congress on Cardiac Problems in Pregnancy (CPP) 2023 som ble avholdt i Abu Dhabi 19-22.oktober
Mange møtte opp da Feministiske Medisinerstudenter inviterte til temamøte om kjønnsforskjeller i hjertesykdom
Seminar: Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Førsteamanuensis Inger Haukenes og professor Silje Mæland innleder. Er du klar? Da tar du med deg matpakken til møterom 8.1-8.2 mandag 30.10.23 kl. 12-13. Laboratoriebygget. Vi serverer kaffe/te/vann og Senter kake. Åpent for alle interesserte
Tid: Mandag 04.09.23 kl 12:00-13:00 Sted: Haukeland Universitetssykehus, Laboratoriebygget, møterom 8.1-2, 8. etasje. Tema: Samarbeid om forskning på kvinnehelse mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen og Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Sider