Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Nyhetsarkiv for Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

PhD kandidat Lisa M.D. Grymyr gjennomførte en flott midtveisevaluering i sitt prosjekt: Cardiac function in severe obesity and after bariatric surgery
Stipendiat Marit Sandberg var møteleder da Senteret fikk besøk av førsteamanuensis Inger Haukenes og professor Silje Mæland som innledet til diskusjon om prosjektet Menowork
PhD kandidat Marit Sandberg presenterte sin forskning på 8th International Congress on Cardiac Problems in Pregnancy (CPP) 2023 som ble avholdt i Abu Dhabi 19-22.oktober
Mange møtte opp da Feministiske Medisinerstudenter inviterte til temamøte om kjønnsforskjeller i hjertesykdom
Seminar: Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Førsteamanuensis Inger Haukenes og professor Silje Mæland innleder. Er du klar? Da tar du med deg matpakken til møterom 8.1-8.2 mandag 30.10.23 kl. 12-13. Laboratoriebygget. Vi serverer kaffe/te/vann og Senter kake. Åpent for alle interesserte
Tid: Mandag 04.09.23 kl 12:00-13:00 Sted: Haukeland Universitetssykehus, Laboratoriebygget, møterom 8.1-2, 8. etasje. Tema: Samarbeid om forskning på kvinnehelse mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen og Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner var vel representert på ESH2023 i Milano
Det var stinn brakke da Senteret arrangerte åpent debattmøte om NOU 5/23: Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse (Kvinnehelserapporten)
Johannes Just Hjertaas disputerte 05.06.23 med avhandlingen "Measurement of the left ventricular deformation using 3D echocardiography"
PhD kandidatene Marit Sandberg og Anja Linde ble feiret av veiledere og kolleger på Senteret etter flott gjennomført midtveisevaluering.
The Jewish Healthcare Foundation fra Pittsburgh i USA besøker Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner på sin studietur om kjønnsforskjeller i helse, 8.juni, kl.10.00
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen (UiB) inviterer til debatt om hvordan Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved UiB vil følge opp sentrale mangler som er påpekt om at kunnskapen ikke når fram til helsearbeidere og helseprofesjonsstudenter. Auditoriet, Bikuben kl.13-15
Senteret fortsetter sitt gode samarbeid med sanitetskvinnene. Både professor Eva Gerdts og seniorforsker Helga Midtbø deltar med foredrag på Ytre Arnas Sanitetetsforenings temakveld om kvinnehelse 26.04.23
Senteret er representert også på årets European Society of Cardiology kongress om forebygging av hjertekarsykdom ved professor Eva Gerdts som holder foredrag om hvordan økning i risiko for hjertesykdom etter overgangsalderen hos kvinner kan reduseres og behandles.
NOU nr. 5 2023 om Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse ble sendt ut på høring i dag. Kjønnsforskjeller i hjertehelse og Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner er begge nevnt i rapporten.
NOU om kvinnehelse framlegges 02.03.23. Eva Gerdts deltar som innleder i politisk debatt om veien videre på frokostmøte i Oslo 08.03.23.....
Ester Kringeland PhD foredrar om: Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure related heart disease
Forskerlinjestudent Rasmus Bach Sindre gjennomførte en flott midveisevaluering 02.02.23. Rasmus er 3. års medisinerstudent, men har allerede rukket å lære seg avansert analyse av hjerteultralydbilder og underviser medstudenter i bruk av håndholdt ultralydapparat.

Sider