Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 31. oktober 2019

Main content

Saksliste

S 95/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 96/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 26.9.2019
S 97/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.   
S 98/19 Budsjett for Universitetet i Bergen 2020
S 99/19 Språkpolitiske retningslinjer ved Universitetet i Bergen
S 100/19 Årsplan for internrevisjon 2020
S 101/19 Oppstart av arbeidet med handlingsplan for kvalitet i forskning
S 102/19 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift
S 103/19 Mandat og sammensetning av utvalg - arbeidsdeling mellom rektor og universitetsdirektør
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt