Hjem
Styre og ledelse
Arrangement

Boklansering Vitenskap og vitenskapshistorier

Velkommen til boklansering i Universitetsaulaen. Det nye verket fra og om Universitetet i Bergen presenteres og diskuteres.

Bilde av to studiner som går opp trappen til Bergen museum på 1960-tallet
Foto/ill.:
Arkivet etter Bergens Arbeiderblad/ Bergensavisen og ArkiVest/Bergen byarkiv.

Hovedinnhold

Vitenskap og vitenskapshistorier – et nytt verk fra og om UiB

Da kong Haakon kom til Bergen for å legge ned grunnsteinen til det første nye universitetet i Norge siden 1811, var det folkefest og opptog i byen. Universitet var ønsket, og det ble møtt med store forventninger til hva det kunne bety for de unge, for byen og for hele Vestlandets trivsel. Mens Det Kongelige Frederiks universitet skulle bygge nasjonen, skulle Universitetet i Bergen også bidra til å gjenreise den etter lange år med krig og okkupasjon. Betydningen av demokrati og frihet hadde vel aldri kjentes større enn akkurat da, og disse verdiene ble knyttet direkte til universitetet som idé: institusjonell autonomi, akademisk frihet, og en uendelighet av muligheter for å søke etter kunnskap og innsikt.

Samtidig tjener universitetet tunge samfunnsinteresser. Siden starten har det stått i spennet mellom å utføre fri og grunnleggende forskning, gi de unge den utdanningen de ønsker og samfunnet trenger, og å være kunnskapsleverandør til politikk, samfunns- og næringsliv. Nye oppgaver har kommet til, både på grunnforskningen område og i samspillet med samfunnet omkring.

Hvordan har UiB løst oppgavene og levd opp til skiftende forventninger på forskningens, utdanningens og formidlingens område – universitetets ubestridelige hovedoppgaver?

De har det til felles at de representerer ulike sider av vitenskapelig praksis, og alle tre undersøkes og diskuteres i trebindsverket som lanseres 9. desember. I bind 1 er undertittelen Politikken og hverdagen, i bind 2 Disipliner og fagfelt, og i bind 3 Kunnskapen i samfunnet. 

Program 

Rektor Margareth Hagen ønsker velkommen

"Mens vi jakter på en ny og banebrytende kunnskap - hvorfor bruke tid på vitenskapshistorie?"
Lise Øverås, preses Det Norske Videnskaps-Akademi.


Verket – fra redaksjon og forfattere

Professor Astri Andresen, UiB, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)

Professor emeritus Ivar Bleiklie, UiB, Institutt forpolitikk og forvaltning

Førsteamanuensis Magnus Vollset, UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Førsteamanuensis Hege Roll Hansen, Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag,

Professor Kari Tove Elvbakken, UiB, Institutt for politikk og forvaltning

Pause

Verket – sett utenfra

Førsteamanuensis Stine Bang Svendsen, NTNU, Institutt for lærerutdanning

Professor Fredrik Thue, Senter for profesjonsstudier, OsloMet


Panelsamtale 
Panelsamtale ledet av professor Svein Atle Skålevåg (AHKR) med deltagelse av Astri Andresen, Stine Bang Svendsen, Fredrik Thue og professor Narve Fulsås, UiT Norges arktiske universitet.

Anledning til spørsmål fra salen.

***

Dekan Camilla Brautaset avslutter det faglige programmet

Mottagelse