Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 26. juni 2023

Ekstraordinært møte i universitetsstyret. Møtet er digitalt og streames ikke.

Hovedinnhold

Saksliste

S 60/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 61/23 Tilsetting i stilling som universitetsdirektør - unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1.ledd.