Hjem
Styre og ledelse
Responskonferansen

Global orden og demokratiske verdier i en tid med maktforskyvning og stormaktrivalisering

Universitetet i Bergen og Utenriksdepartementet inviterer til dagskonferanse om Norges utenrikspolitikk. Se konferansen direkte fra klokken 10.

Responskonferansen 2024

Her kan du se Responskonferansen fra Universitetsaulaen i Bergen, direkte fra klokken 10.00.

Hovedinnhold

Den globale maktbalansen er i endring. Tidligere forhåpninger om det liberale demokratiets ideologiske seier har ikke blitt oppfylt. I stedet ser vi at autoritære stater har fått stor global innflytelse og fungerer som inspirasjon for andre, at land som lenge har vært ansett som konsoliderte demokratier opplever demokratisk tilbakegang, og at stadig flere samfunnsborgere tilsynelatende mister troen på demokrati som styreform.

Norge er et lite land som er helt avhengig av samarbeid med andre. Hva betyr en endret global orden og tvil om støtte til demokratiske verdier for oss? Hvordan kan utenrikspolitikken sikre at vi kan ivareta våre verdier også i fremtiden?

Respons-konferansen i Bergen vil forsøke å gjøre opp status for demokratiske verdier, rettsstaten og menneskerettighetene i verden i dag, og diskutere på hvilke utenrikspolitiske områder og hvor i verden norsk utenrikspolitikk kan utgjøre en positiv forskjell for disse verdiene.

Vi har invitert fremtredende eksperter til å belyse ulike konflikter og til å gjøre opp status for demokratiet.

Universitetet i Bergen og Utenriksdepartementet er hovedsamarbeidspartnerne bak konferansen. 

Her kan du lese mer om regjeringens Respons-konferanser.

Program

Moderator: Siri Kleiven Strøm

10.00 - 11.30:

Del 1: Demokratisk statusoppdatering – globalt og lokalt

Mange hevder at demokratiet er i tilbakegang i verden, og at stadig flere mister troen på demokratiet som styresett. Men hva forteller forskningen oss om demokratiets status?

 • Velkomst ved rektor og utenriksminister
 • Stemmer det at demokrati som styringsform er på tilbakegang, også blant vestlige land? Kyle Marquardt, førsteamanuensis, Institutt for sammenliknende politikk, UiB
 • Slutter folk fortsatt opp om demokratiet? Jonas Linde, professor, Institutt for sammenliknende politikk, UiB
 • Tilstandsanalyse av det norske demokratiet (TiNDe), Sirianne Dahlum, professor, Institutt for statsvitenskap, UiO

11.30 - 12.30: Lunsjpause

12.30 - 13.45:

Del 2: Panelsamtale: Hvilke globale utviklingstrekk legger press på demokratiet og den rettstyrte globale ordenen – og hva kan vi gjøre med det? 

Endret geopolitisk maktbalanse og en serie av kriser og sjokk skaper demokratiske utfordringer, og setter den globale ordenen under press. Multilateralisme har skapt store normative fremskritt, men viljen og evnen til å gjennomføre, mangler. Hvilken forskjell kan Norge utgjøre for å motvirke demokratisk og menneskerettslig tilbakegang, og svekking av det folkerettslige fundamentet vi er avhengige av?

 • Rune Jansen-Hagen, professor, Institutt for økonomi, UiB
 • Marry-Anne Karlsen, førsteamanuensis, Institutt for sosialantropologi, UiB
 • Esperanza Diaz, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Liliia Oprysk, førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiB
 • Eirik Holmøyvik, professor, Det juridiske fakultet, UiB

13.45 - 14.00: Pause

14.00 - 15.30:

Del 3: Panelsamtale: Verden er stor, og Norge lite. Hvor kan vi utgjøre en forskjell? 

Gjennom historien har Norge vært utenrikspolitisk, utviklingspolitisk og økonomisk aktive i store deler av verden, og har sammenlignet med mange små land en bred global kontaktflate. Hvor kan Norge oppnå mest for demokratiske verdier og en folkerettsbasert orden?

 • Berkay Alica, stipendiat, Institutt for sammenliknende politikk, UiB
 • Leiv Marsteintredet, instituttleder, Institutt for sammenliknende politikk, UiB
 • Carlo Koos, førsteamanuensis, Institutt for politikk og forvaltning, UiB
 • Julia Christine Marinaccio, project manager på Carinthia University of Applied Sciences
 • Gunnar Grendstad, professor, Institutt for sammenliknende politikk, UiB
Avslutning og oppsummering ved utenriksministeren