Hjem
Styre og ledelse

Sekretariat for universitetsledelsen

Hovedinnhold

Sekretariat for universitetsledelsen har på vegne av universitetsdirektøren hovedansvaret for sekretariatsfunksjonene for universitetets øverste styringsorgan, universitetsstyret.

Seksjonen er også sekretariat for Den sentrale klagenemnd, Det sentrale valgstyret, Redelighetsutvalget og Skikkethetsnemnda.

Sekretariatet har det overordnede ansvaret for universitetets regelsamling og er tillagt tillagt koordineringsoppgaver innenfor personvern i forskning, internrevisjon og høringssaker.

Videre er sekretariatet juridisk rådgiver for administrasjonen og universitetet ellers i saker av forvaltningsrettslig karakter.