Hjem
Styre og ledelse
Ansatte

Ansatte ved Sekretariat for universitetsledelsen

Hovedinnhold

Seksjonssjef Arne R. Ramslien
Tlf: 55 58 20 05/452 45 549
E-post: arne.ramslien@uib.no

Seniorrådgiver Helge Høvik
Tlf: 55 58 89 34
E-post: helge.hovik@uib.no

Seniorrådgiver Janecke Helene Veim (personvernombud ved UiB)
Tlf: 55 58 20 29/ 93 03 07 21
E-post: janecke.veim@uib.no

Seniorrådgiver Silje Haaskjod Sætre
Tlf: 55 58 89 35
E-post: Silje.Setre@uib.no

Rådgiver Michael Allan Jall
Tlf: 55 58 20 54
E-post: michael.a.jall@uib.no

Seniorkonsulent Mona Viksøy
Tlf: 55 58 20 15/ 91 89 00 03
E-post: mona.viksoy@uib.no