Hjem
Styre og ledelse

Regelsamling

Hovedinnhold

Universitetets regelsamling inneholder de mest relevante lovene og forskriftene for institusjonens virksomhet, i tillegg til overgripende reglement og retningslinjer fastsatt av universitetsstyret eller godkjent av universitetsledelsen.

Regelsamling for Universitetet i Bergen

Ønsker du tidligere versjoner av regler/forskrifter ved UiB så ta kontakt med:

Kontaktpersoner for Regelsamlingen