Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 29.10.2009

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

Møte 29. oktober 2009

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 24.9.2009 (sendt ut 6.10.2009)
Protokoll ligger ved. Innkomne kommentarer vil bli tatt opp i møtet.
Sak nr. 2009/12996

92 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 19.10.2009
Sak nr. 2009/11146

93 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2009
Saksforelegg av 16.10.2009
Sak nr. 2007/15364

94 Budsjettvurderinger 2010

Saksforelegg av 20.10.2009
Sak nr. 2009/7380

95 Likestillings- og antidiskrimineringsarbeid
Saksforelegg av 8.10.2009
Sak nr 2007/11704

96 Oppfølging av Handlingsplan for internasjonalisering 2007-2009

Saksforelegg av 19.10.2009
Sak nr. 2006/2310

97 Språkpolitikk ved Universitetet i Bergen - statusrapport

Saksforelegg av 19.10.2009
Sak nr. 2007/3124

98 Endring i utlysing av studieprogram og fastsetting av opptaksrammer for 2010/11
Saksforelegg av 15.10.2009
Sak nr 2009/12191

99 Delegering av myndighet i tilsettingssaker
Saksforelegg av 16.10.2009
Sak nr. 2009/12934

100 Forslag til revidert møteplan for Universitetsstyret 2010
Saksforelegg av 13.10.2009
Sak nr 2007/4737

101 Bergen Museum - rehabilitering og oppgradering av universitetets monumentalbygg
Saksforelegg av 20.10.2009
Sak nr. 2008/5067

102 Reorganisering av Det psykologiske fakultet

Saksforelegg av 19.10.2009
Sak nr. 2008/9438

103 Universitetets fondsforvaltning - oppretting av administrasjonsselskap

Saksforelegg av 21.10.2009
Sak nr 2008/10847

104* Universitetets interne revisjon - revisjonsplan
Saksforelegg av 14.10.2009
Sak nr. 2007/4658

105 Orienteringssak: Div. referater og avviksmeldinger

Saksforelegg av 19.10.2009
Sak nr. 2009/11171

Orienteringer

Eventuelt

 

21.10.2009/mov-hib