Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 17.8.2011

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 17. august 2011

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

49* Behandling av personalsak
Unntatt offentlighet iht. offl. § 25. første ledd
Saksforelegg av 10.8.2011
Sak nr. 11/6823

 

10.8.2011/mov