Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 28.10.2010

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 28. oktober 2010

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 30.9.2010 (utsendt i brev av 11.10.2010). Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

60 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 20.10.2010
Sak nr. 2009/11146

61 Budsjettvurderinger for 2011
Saksforelegg 19.10.2010
Sak nr. 2010/6455

62a Universitetets læringsmiljøutvalg (LMU) Årsrapport 2009-2010 og revisjon av Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg 8.10.2010
Sak nr. 2010/10521

62b Handlingsplan for styrking av universitetets læringsmiljø 2011-2013
Saksforelegg 23.9.2010
Sak nr. 2010/4690

63 Språkpolitikk ved Universitet i Bergen – statusrapport
Saksforelegg 20.10.2010
Sak nr. 2007/3124

64 Videreføring av arbeidet med plan for teknologibygg
Saksforelegg 15.10.2010
Sak nr. 2010/401

65* Salg av aksjer i Sarsia Innovation AS
Unntatt offentlighet jf. offl. § 23 første ledd
Saksforelegg 19.10.2010
Sak nr. 2008/5508

66 Orienteringssak: Diverse referater og avviksmeldinger
Saksforelegg 14.10.2010
Sak nr. 2009/11171

Orienteringer

Eventuelt

 

 

20.10.2010/mov