Hjem
Styre og ledelse

Frokostseminar om forfalskning av data

Hovedinnhold

En nederlandsk forsker forfalsket data i 15 år før han ble avslørt. Spennende funn i sosialpsykologien viser seg vanskelig å gjenta. Det er ingen sammenheng mellom disse forholdene, likevel er eksperimentell sosialpsykologi kommet under dobbelt ild og røken er synlig på lang lei. Vi tar en kikk på slagmarken 7. mars.

Karl Halvor Teigen som er dagens innleder er professor emeritus i generell psykologi ved Universitetet i Oslo, med fortid fra universitetene i Bergen og Tromsø. Han har skrevet om psykologiens historie og forsket blant annet på bedømming- og beslutningsprosesser.

Program:

0800 – 0830  Gratis frokost i SiB-kafeen

0830 – 0835  Velkommen ved prorektor Berit Rokne

0835 – 0900 «Hva kan vi lære (om noe) av tilfellet Stapel
                    v/ professor em. Karl Halvor Teigen

0900 – 0910 Kommentarer ved professor og instituttleder Matthias Kaiser

0910 – 1000 Debatt

Påmelding senest 2 dager før!