Hjem
Styre og ledelse

Språkpolitisk seminar ” I pose og sekk” - fra visjon til praksis

Hovedinnhold

Tema: parallellspråklig forskning, undervisning og formidling ved UiB

UiB inviterer til åpent seminar.

Påmelding elektronisk via dette påmeldingskjemaet.

 

Påmeldingsfrist: 18. marsI 2007 vedtok UiB prinsippet om å utvikle en parallellspråklig språkpolitikk – at norsk og fremmedspråk skal være som ”i pose og sekk”. Målet med dette språkpolitiske seminaret er å diskutere hvordan denne ambisiøse målsettingen kan settes ut i livet.

  • Hvilke problemer påfører det tilsatte og studenter når undervisning skal tilbys på engelsk?
  • Hvordan skal universitetet ivareta og utvikle terminologi og godt fagspråk på norsk så det kommer studenter og publikum til gode?
  • Hvordan skal dette kombineres med målet om at UiB samtidig skal være et internasjonalt forskningsuniversitet der mye av faglig aktivitet må foregå på fremmedspråk?

9.00-9.15 Åpning av seminaret

ved viserektor for utdanning, Kuvvet Atakan

 

9.15-9.40  Språkpolitikk på UiB - både i pose og sekk.

Professor Helge Sandøy, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 

9.40-10.00  Hva skjer ved andre institusjoner? Hvilke motforestillinger kom fram i høringsrundene ved UiB?                                          

Professor Johan Myking, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier/ tidligere leder i Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk

10.00-10.20 Kaffe/te

 

10.20- 10.40 Parallellspråklig ferdighetsutvikling i akademia: Innspill til noen begrepsavklaringer

Postdoktor Astrid Gynnild, Institutt for informasjons- og medievitenskap

10.40- 11.00  Fagspråk, lærebøker og fagformidling sett fra en geologs ståsted

Professor Haakon Fossen, Institutt for geovitenskap

11.00-11.20 Fagspråket fra et studentperspektiv - av en engasjert geologistudent

 Håvard Dretvik, geologistudent og studentrepresentant i Universitetsstyret

11.20-11.40  Språkbruk i forsking og undervisning i pedagogisk-psykologiske fag.

Professor Terje Manger, Institutt for samfunnspsykologi

11.40- 12.40  Lunsj

 

12.40-13.00  Juridisk språk og terminologi

Førsteamanuensis Eivind Kolflaath, Juridisk fakultet

13.00-13.20  Web-basert læringsressurs med ord og begrep.

 Førsteamanuensis Kjartan Olafsson, Institutt for fysikk og teknologi

13.20-13.40  Erfaringer fra økonomisk-administrative fag ved NHH, presentasjon av prototypen til en elektronisk terminologi- og læringsressurs 

Førsteamanuensis Marita Kristiansen, NHH


13.40-13.55  Kort pause

 

13.55- 14.40  Paneldebatt

 I panelet: Håvard Dretvik, Astrid Gynnild, Helge Sandøy. Debattleder: Johan Myking.

 

14.40- ca. 15.00   Oppsummering og avslutning

Ved viserektor Kuvvet Atakan

 

 

Seminaret er gratis for UiB-ansatte og studenter