Hjem
Styre og ledelse

Forskningsuniversitetet og globale utfordringer

Hovedinnhold

Vil du være med å diskutere fremtidens globale utfordringer og hvordan vi skal møte disse med ny viten? I anledning Vitenskapsåret inviterer Universitetet i Bergen, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, til en nasjonal konferanse om grunnforskningens rolle i vår stadig mer globaliserte verden.

Perspektivet for konferansen er: “Betydningen av fri grunnleggende vitenskap for å møte globale utfordringer – hvordan kan Norge bli et foregangsland for å skaffe gode vilkår for fri og grunnleggende vitenskap?” Konferansen åpnes av forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, og det vil ellers være foredrag av nasjonale og internasjonale fremragende forskere, som Geoffrey Boulton fra Universitetet i Edinburgh og Merle Jacob fra Lund Universitet.  Konferansen vil presentere gode eksempler på grunnleggende forskning som har betydning i møte med ulike globale utfordringer. Samtidig vil deltakere, bidragsytere og et eget panel bli invitert til å drøfte hva universitetene bør og kan bidra med av ny kunnskap i utviklingen av vår felles fremtid.

PROGRAM:

0900-0915: Velkommen ved rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen


0915-0930: Åpning av konferansen ved statsråd Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet


0930-1010: ”Science and universities for the modern age”.

Innlegg ved professor Geoffrey Boulton, Universitetet i Edinburgh
Geoffrey Boulton is Regius Professor of Geology and Vice Principal Emeritus of the University of Edinburgh. He has been a member of the UK Prime Minister’s Council for Science and Technology, UK’s top-level  science and technology advisory body, and chairs the policy strategy of the Royal Society (of London), for which he currently leads a major inquiry “Science as a public enterprise”. He chairs the Advisory Board of the University of Heidelberg and is a member of the Strategic Council of the University of Geneva. His research is in the field of the glaciology and environmental change and has received international and national prizes for his research, and honorary degrees from several European Universities.

1010-1050: ”The Ideal of Free and Basic Research in 21st Century Research and Innovation”.
Innlegg ved Merle Jacob, Universitetet i Lund
Merle Jacob is the Professor in Research Policy at Lund University and the UNESCO Chair in Research Management and Innovation Systems. Jacob has previously been Director for the Centre for Technology, Innovation and Culture and the University of Oslo (09/2006-08/2010) and Professor at the Copenhagen Business School. Professor Jacob’s research specialisation is the relationship between science and policy. Her two specific areas of empirical focus are research and innovation policy and environmental policy. She has published extensively in both areas and is especially interested in the governance of higher education and research and the challenges posed to governance by globalisation and the integration of innovation into the mission of university.

1050-1120: Kaffepause

1120-1135: Innledning til neste bolk ved prorektor Berit Rokne, Universitetet i Bergen

1135-1200: ”Den ufrie forskningen som mote og tvang”.
Innlegg ved professor Terje Tvedt, Universitetet i Bergen.
Terje Tvedt har publisert en rekke bøker internasjonalt om globale spørsmål som forholdet mellom mennesket og vann, og om det internasjonale bistandssystemet. Tvedt har også skrevet flere bøker om norsk idéhistorie, hvor forholdet mellom forskning og politikk har stått sentralt. Han har i tillegg stått bak en serie med TV-dokumentarer, både om vann og om Norges rolle i verden.

1200-1300: Lunsj

1300-1325: ”Forskning på pandemiske influensavaksiner”
Innlegg ved professor Rebecca Jane Cox Brokstad, Universitetet i Bergen
Rebecca Cox er professor i medisinsk virologi og leder av Influensasenteret ved Universitetet i Bergen. Fokuset hennes er preklinisk og klinisk forskning på influensavaksiner mot sesong- og pandemisk influensa og arbeidet er i dag finansiert av EU, Norsk Forskningsråd og Helse og Omsorgsdepartementet.   


1325-1350: ”Dypdykk i havene etter grunnleggende kunnskap”.
Innlegg ved professor Rolf-Birger Pedersen, Universitetet i Bergen
Rolf Birger Pedersen er professor i geologi ved UiB. Han leder Senter for geobiologi der en utforsker dyphavene, liv i ekstreme miljø, jordens urtid og livets opprinnelse.  Forskningen ved senteret fører til ny grunnleggende kunnskap om jordens og livets utvikling og samspill, men også til anvendt kunnskap som nå brukes i forbindelse med CO2 lagring og bioprospektering.  


1350-1405: "Han hadde ingen hustru"... - om musikeren Ludvig Holberg.
Innslag ved instituttleder Frode Thorsen ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen.
Frode Thorsen er instituttleder og professor i tidligmusikk ved Griegakademiet. Han er aktiv som solist og kammermusiker i inn- og utland, blant annet med ensemblet Bergen Barokk. Thorsen har også arbeidet som komponist, spesielt med musikk for teater og ballett. CD-innspillinger med repertoar fra middelalder, barokk og samtid finnes på en rekke selskaper, bl.a. BIS (Stockholm), Toccata Classics (London) og Simax Classics (Oslo). Frode Thorsen er initiativtaker og leder for Holbergdagene i Bergen og har publisert flere artikler om Ludvig Holbergs forhold til musikk.

1405-1420: Kaffepause

1420-1435: Innledning til debatt ved dekan Dag Rune Olsen og professor Roger Strand, Universitetet i Bergen
Dag Rune Olsen er dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB.  Olsen har doktorgrad fra UiO i biomedisinsk fysikk og var forskningssjef ved Radiumhospitalet, Oslo, og professor i medisinsk fysikk, UiO, før han tiltrådte som dekan ved UiB.
Roger Strand er professor ved Senter for vitenskapsteori, UiB. Strand har doktorgrad fra UiB i biokjemi, og har siden forsket og undervist innen naturvitenskapenes og helsevitenskapenes vitenskapsteori, med et særlig fokus på kompleksitet og vitenskapelig usikkerhet.

1435-1515: Debatt: ”Hvordan kan Norge bidra bedre til grunnleggende forskning av internasjonal kvalitet og global relevans?” Paneldeltagere: rektor Sigmund Grønmo (UiB), professor Geoffrey Boulton (Universitetet i Edinburgh), professor Merle Jacob (Lund Universitet) og styreleder Ingvild Myhre (Norges Forskningsråd).

1515-1520: Kommentar til paneldebatten ved statsråd Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet

1520-1530: Avslutning ved prorektor Berit Rokne, Universitetet i Bergen

Lenke til Vitenskapsåret

Vitenskapsåret på Twitter

Vitenskapsåret på Facebook

 

Sist justert 26/10/2011-BEKR