Hjem
Styre og ledelse

Saklister og protokoller til møter i universitetsstyret fom 1.1. tom 11.8.2015

Denne siden innholder en oversikt over innkalling med saksframlegg og protokoller til møtene i universitetsstyret som skal holdes i 2015. Siden oppdateres fortløpende.

Under følger sakslisten til det siste møtet.  Innkallinger med saksframlegg og protokoller fra tidligere møter i universitetsstyret ligger til høyre under "vedlegg".

Saksliste til ekstraordinært møte i universitetsstyret 11.8.2015

S 70/15
Godkjenning av innkalling og sakliste

S 71/15
Høring - endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven