Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Førsteamanuensis i teatervitenskap Keld Hyldig har gitt ut "Ibsen og norsk teater. Del 1: 1850-1930" på Vidarforlaget.
Det foreligger et omforent forslag på representanter til Instituttrådet fra gruppe B for det akademiske år 2019/2020. I følge reglementet skal de da velges av instituttrådet, og det vil bli gjort i rådets møte 29. august.
– Emnet praktisk informasjonsarbeid gjorde meg godt forberedt på møtet med arbeidslivet. Det er det beste faget jeg har hatt på universitetet og det jeg har lært mest av.
Richard Holton Pierce var en høyt skattet fagperson og kjær venn for mange ved Universitetet i Bergen, som han tjente trofast i mer enn en mannsalder.
Rekrutteringen av unge forskere med middelalderen som fagfelt er godt nytt for forskningsmiljøet ved UiB. Elleve ph.d.-kandidater var nylig samlet for å knytte kontakter på tvers.
Tema for vår forrige workshop på Solstrand Hotel var Machine Vision databasen som vi er i ferd med å utvikle. Vi nærmer oss et datasett som vil gi oss mye rikere informasjon om maskinsyn i hverdagen.
Akademikere, kunstnere og designere møtes i forbindelse med en to-dagers workshop for å jobbe med en antologi som skal hete "Future Histories of Machine Vision".
The international research conference Narratives in the Criminal Process took place at the University of Bergen on Friday 30 November and Saturday 1 December 2018. More than 50 scholars, researchers and students attended 28 presentations of papers on various subjects in the interdisciplinary field of law, humanities, media and social sciences.
Programmet for Middelalderforum er klart!
Boken tar utgangspunkt i de skjønnlitterære hovedsjangrene epikk, dramatikk og lyrikk, og ser på hvordan de har utviklet seg historisk. I tillegg kommer sakprosa som essay, brev og tale. Boken er skrevet for alle som trenger en oppdatering på sjangerteori.
UiB planlegger å etablere et tverrfaglig senter for humanistisk forskning. I den anledning lyses det ut midler til to grunnforskningsprosjekt med søknadsfrist 15. mars.
Kvart tredje av 45 millionar søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka i 2018 vart gjort i appen Ordbøkene.
Våre tre nye PhD-kandidater er på plass i prosjektrommet til Machine Vision, og teamet er i full gang med første arbeidspakke.
Det fjerde og siste bandet i eit nytt verk om norsk språkhistorie er no gjeve ut, og med det er heile den norske språkhistoria samla i eit verk for første gang.
Humaniorastudentene er attraktive på arbeidsmarkedet og får uttelling for praksis gjennom utdanningen.
Den nettbaserte utgaven skal være en kanal for åpen publisering av original teatervitenskapelig forskning, og kom med sitt første nummer 2. januar 2019.
I mars 2019 er det igjen klart for to ukers intensivt studieopplegg om den greske antikkens historie. I Aten.
Boken gir en grunnleggende innføring i de sentrale begrepene i gresk og romersk retorikk og viser hvordan de også kan brukes til å forstå vår egen tids retorikk.

Sider