Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Zuzana Stankovitsová disputerer 26.04.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Parchment, Paper and Print: The Manuscript Transmission of Króka-Refs Saga".
Det europeiske forskingsrådet tildeler Jill Walker Rettberg eit ERC Advanced Grant for å sjå korleis ulike forteljartradisjonar påverkar framtidas KI.
Senter for digitale forteljingar har flytta inn i sine nye lokale i Langes gate.
Wolfgang Hottners studier av den uorganiske materialitetens rolle rundt 1800 gir nye utfordringer for forskningen på litteratur og estetikk fra denne perioden. Nå tildeles Hottner Prisen for unge forskere i humanistiske fag for sitt fremragende forskningsarbeid.
Det humanistiske fakultet sin formidlingspris vert tildelt Revisjonsprosjektet for innsatsen med å gjere norsk språk og språkforsking tilgjengeleg og engasjerande for et breitt publikum.
Eit totalrenovert Prismestudium har fått Det humanistiske fakultet sin pris for utdanningskvalitet i 2023 – takka vere solid laginnsats med mange involverte.
Professor Scott Rettberg kommenterar på bruken av KI som medforfattarar.
Forskere ved UiB har utviklet et verktøy som kan fange opp avvik i pasientbehandling på en ny måte.– Drømmen er at metoden skal bli et nyttig bidrag til mer individtilpasset sykdomsbehandling, sier Michael Baumgartner.
Et opptak med bokbad og diskusjon om bøkene til Dobson, Parikka og Walker Rettberg.
I 2024 vert 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov feira. Ved Universitetet i Bergen vil forskarar frå inn- og utland gje perspektiv på lova som endra Noreg.
Jill Walker Rettberg skriver om korleis amerikansk og engelskspråkleg kunstig intelligens kan overskugge kulturarv frå andre delar av verda.
Helen F. Leslie-Jacobsen har gjennomført sitt TMS-prosjekt – der har hun og teamet hennes undersøkt Magnus Lagabøtes Landslov, den første nasjonale lovsamlingen i Norge, og som ble brukt i 400 år.
Mellomalderens skriftkultur ved Halsnøy kloster blei hausten 2023 sett under lupa i eit tverrfagleg samarbeidsprosjekt.
11. desember opna CDN med rektor, forskingsråd, og buekorps.
I 2024 feires 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov, og Landsloven er tema for årets foredragsrekke på Middelalderforum. Velkommen til Frille og Dyvekes vinkjeller for ny kunnskap og hyggelig lag!
Gabriele de Seta har motteke eit stipend frå Trond Mohn-stiftelsen for å forske på folkeleg reaksjonar på maskinmetodar.
Henriette Aksnes, Gabriele de Seta og Jana Birke Belschner er årets mottakere av TMS Starting Grant. De tre vil motta utmerkelsen som del av Trond Mohn stiftelse sin årsmarkering i Universitetsaulaen, 1. desember.

Sider