Hjem
Matematisk institutt

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet med Matematisk Institutt.

Hovedinnhold

Verneombud i perioden 2017-2018:

  • Morten Brun
  • Johan Lie (vara verneombud)

Brannberedskap, Realfagsbygget 4.etg (skillet mellom sør og nord går ved hovedheiser)

  • Kristine Lysnes, plassansvarlig sør
  • Stine Haugsbø, stedfortreder for plassansvarlig sør.
  • Christoph Kirfel, plassansvarlig nord
  • Henrik Kalisch, stedfortreder for plassansvarlig nord.

 

Informasjon om brannsikkerhet:

 

HMS-seksjonens sider: