Hjem
Matematisk institutt

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet med Matematisk Institutt.

Hovedinnhold

Verneombud ivaretar arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, er involvert i UiB sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og samarbeider med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.

Alle ansatte innenfor et verneområde/hovedverneområde har rett til å foreslå kandidater. Verneombud skal velges blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. 

Verneombud i perioden 2021-2022:

  • Hans A. Karlsen
  • Morten Brun (vara verneombud)

Brannberedskap, Realfagsbygget 4.etg (skillet mellom sør og nord går ved hovedheiser)

  • Kristine Lysnes, plassansvarlig sør
  • Stine Haugsbø, stedfortreder for plassansvarlig sør.
  • Christoph Kirfel, plassansvarlig nord
  • Henrik Kalisch, stedfortreder for plassansvarlig nord.

Instituttets HMS handlingsplaner

 

Informasjon om brannsikkerhet:

 

HMS-seksjonens sider: