Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dyphavsforskning

Stor interesse for Ægirs sommerdykk

Direktestrømming på Facebook. Skype fra skipet. Forskningstoktet til K.G. Jebsen-Senter for dyphavsforsking går nye veier for å formidle utforskingen av dyphavet.

Ægir-oppsummering dykk 2 og 3

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Over 30 000 mennesker har så langt fått med seg direktesendingene fra undervannsroboten Ægir i Barentshavet og Norskehavet. MatNat-fakultetet samarbeider med fagmiljøet ved K.G. Jebsen-Senter for dyphavsforsking for å formidle toktet.

Ægir kan dykke ned til 6000 meter, men så langt har den fjernstyrte farkosten opererert mellom 2000 til 4000 meter. Kraftige lyskastere og et høykvalitetets kamera sender videobildene til forskningsskipet G. O. Sars.

Bildene fra dypet omdannes til en datastrøm som sendes opp til Telenors kommunikasjonssatellitt. I forbindelse med toktet har telekonsernet sponset full båndbredde for å sikre at kvaliteten blir maksimal. Datastrømmen fanges opp av landorganisasjonen og MatNat-fakultetet før den sendes videre til Facebooks direktevideo-funksjon.

Direktesending

TV 2 Nyhetskanalen sendte direkte fra toktet. Torsdag 29. juni ble direktesignalet fra Ægir kombindert med et intervju med toktleder Rolf Birger Pedersen på Skype fra skipet. I studio på Nøstet i Bergen satt Ida Helene Steen. Hun er geomikrobiologi og skal være med på toktets siste del. Hun fortalte seerne hvilke bruksområder funnene i dyphavet kan ha på sikt. 

På Facebooksiden til MatNat-fakultetet og K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning kan du se opptak fra toktet.

Lovende resultater

Toktet har så langt gått som planlagt. Værforholdene har vært gode. Ægir har besøkt Lokeslottet og utplassert sensorer og annet måleutstyr for å overvåke de varme kildene over tid. De har også undersøkt hydrotermale felt rundt en dyphavsvulkan på 78 grader nord.

Den såkalte Knipovichryggen skal undersøkes utover i løpet av juli. Det skal tas prøver av varmt vann, mineralavsetninger, bakteriekolonier og dyreliv. Biologiske prøver blir både undersøkt om bord i G.O. Sars og frosset ned med tanke på labundersøkelser i Bergen.

Toktet ble avsluttet 18. juli med dykking ned til den senkede ubåten Nautilus i Byfjorden i Bergen.

Flere medier deltok på dykket:

Årets tokt peker fram mot de neste årenes forskning. Da skal det nye forskningsskipet "Kronprins Haakon" dra opp mot iskanten. Høyteknologisk utstyr skal så sendes under isen i retning Nordpolen.