Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Doktorgradsutdanning ved Det matematisk-natiurvitenskapelige fakultet

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen i forskerutdanningen må være fullført og godkjent før en kan søke om å levere inn avhandlingen. Opplæringsdelen er på 30 studiepoeng og består av en obligatorisk og en valgfri del.

Hovedinnhold

Jf. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen §7-2 skal minimum 20 studiepoeng i opplæringsdelen avlegges etter opptak til ph.d.-programmet.

Innholdet i opplæringsdelen må være slik at den sammen med arbeidet med avhandlingen og tidligere utdanning gir den nødvendige faglige bredde og fordypning som er nedfelt i målsettingen for forskerutdanningen. Elementene i opplæringsdelen skal være relevant for ph.d.-kandidatens forskningsprosjekt. Opplæringsdelen skal omfatte 30 studiepoeng og består av følgende elementer:

  • Emner, forskerkurs, spesialpensa, 20-22 studiepoeng. 
  • Vitenskapsteori og etikk, 5 studiepoeng. 
  • Formidling, 3-5 studiepoeng. Herunder presentasjon på internasjonal konferanse.

For mer detaljert informasjon om opplæringsdelen av PhD-programmet, se denne siden.