Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Foredrag og omvisning på museumsutstilling om CO2 lagring

Petroleumsindustrien er nødvendig for det grønne skiftet

NTVA, Academia Europaea og Tekna inviterer til foredrag om CO2 lagring med omvisning på utstillingen "Vår porøse verden" på Universitetsmuseet i Bergen tirsdag 24. mai.

Oil platform
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Om arrangementet
Store deler av Norges klimautslipp kommer fra aktivitet på norsk sokkel. For å bidra til en mer bærekraftig petroleumsindustri på norsk sokkel, ble nylig «Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR)» etablert med NORCE som vertsinstitusjon, og med betydelig finansiering fra Forskningsrådet og industrien. 

Foredragsholderne påpeker at til tross for stadig utbygging av fornybar energi, er fortsatt petroleumsproduksjon nødvendig, mens mer forurensende energikilder som kull fases ut. Derfor er elektrifiseringen av sokkelen et nødvendig tiltak for å nå Norges utslippsmål. Elektrifisering av sokkelen med et  stort innslag av fornybar energi, fører til mange tekniske muligheter og utfordringer. Spesielt er utfordringene innenfor reservoarforståelse og reservoarstyring knyttet til variabilitet i energiforsyning fra fornybare kilder, så vel som mulighetene som oppstår i forbindelse med H2 og CO2 lagring, viktige temaer som krever ny forskning på tvers av fagdisipliner.  

I det nye forskningssenteret skal forskere utføre undersøkelse og utvikle ny teknologi innenfor de tre forskningsområdene: (1) Forståelse av undergrunnen med tanke på energieffektiv utnyttelse. (2) Digitalisering for kunnskapsbaserte beslutninger i det grønne skiftet. (3) Sikre langsiktig verdi for petroleumsindustrien i transisjonen til et nytt energilandskap. 

Presentasjonen vil introdusere et nytt UiB konsept innen tverrfaglig forskning på lagring av klimagassen CO2 og knytte aktiv forskning til formidling i form av omvisning på utstillingen «Vår porøse verden» ved Universitetsmuseet i Bergen.

  • 18:00-19:00 -   Foredrag inkludert diskusjon: «Petroleumsindustrien er nødvendig for det grønne skiftet»  v/Sarah Gasda og Martin Fernø
  • 19:00-19:30 - Omvisning i utstillingen «Vår porøse verden» hvor vi også får demonstrert CO2-lagring i praksis  v/Martin Fernø
  • 19.30-20.00 - Lett servering for påmeldte

Praktisk informasjon
Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Av hensyn til matbestilling ønskes påmelding senest mandag 23. mai

Foredraget finner sted på Universitetsmuseet i Bergen i "Forhandlingsrommet". Benytt hovedinngangen til De naturhistoriske samlingene. Vær ute i god tid, da ytterdøren til bygget vil være stengt når foredraget starter.

Arrangører
NTVA og Academia Europaea Bergen i samarbeid med Tekna Bergen.