Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

Lise Øvreås takker av 31. desember etter nesten 6 år i dekanatet

Hovedinnhold

Dekan Helge K. Dahle beklager at Øvreås gir seg som prodekan, men er samtidig innforstått med at nesten 6 år i dekanatet er lang tid, at innsatsen i fakultetsledelsen går utover faglig aktiviteter og innebærer mange møter, reiser og lange arbeidsdager for å få endene til å møtes. Selv om Dahle veldig gjerne skulle hatt med Øvreås videre, er han imidlertid svært takknemlig for å ha hatt Øvreås med i fakultetsledelsen i første del av sin dekanperiode.

Lise Øvreås, professor ved Institutt for biologi, var prodekan i hele fireårsperioden til daværende dekan Dag Rune Olsen (2010-2013), dog avbrutt av et halvt år på forskningsopphold ved Lawrence Berkeley National Laboratory (California) som Fulbright Arctic Chair. 

Da Helge K. Dahle ble tilsatt som dekan i august 2013 var han svært fornøyd med at Lise Øvreås sa seg villig til ytterligere innsats i dekanatet, - som visedekan for forskning og forskerutdanning. Med seg på laget fikk Dahle også Jarl Giske som prodekan for store satsinger og Harald Walderhaug som visedekan for utdanning. 

Dahle tok senere initiativ til å likestille pro- og visedekanvervene, og fra høsten 2013 har både Øvreås, Giske og Walderhaug vært prodekaner ved fakultetet. 

Lise Øvreås sier at årene i fakultetsledelsen har vært utrolig lærerike og spennende, og har gitt henne god innsikt i organisasjonen, et stort faglig-strategisk nettverk hun ellers ikke ville hatt og som hun setter stor pris på og vil ta med seg videre. Lise Øvreås medgir at arbeidet i dekanatet til tider har vært svært tidkrevende, og at hun ønsker å frigjøre mer tid til faglige aktiviteter framover. Hun sier seg imidlertid villig til fortsatt å representere fakultetet og UiB i en del sammenhenger der dette måtte være ønskelig, men vil tre ut av verv som følger av selve prodekanrollen. 

Ordningen med fire personer i dekanatet har vært under utprøving. Opprinnelig var det kun dekan og en prodekan ved fakultetet. I forbindelse med innføring av Kvalitetsreformen i 2004 opprettet fakultetet en visedekan for utdanning i tillegg, og mot slutten av Dag Rune Olsens periode ble dekanatet utvidet med ytterligere en person som en prøveordning. Det er nå 2,5 år igjen av tilsettingsperioden til Dahle og fungeringsperioden for Giske og Walderhaug. I følge Dahle vil fakultetsledelsen ta seg litt tid til å tenke gjennom om de vil prøve å erstatte Øvreås, eller fortsette med kun tre i dekanatet ut perioden.

Fakultetsstyret, instituttledere, administrasjonssjefer og universitetsledelsen er orientert om at Øvreås fratrer prodekanvervet.