Hjem
Det medisinske fakultet

Programutvalg for global helse

Her kan du laste ned referat fra programutvalg for global helse

Hovedinnhold

Leder: Ingvild Fossgard Sandøy

Sekretær: Linda Karin Forshaw

Sammensetning

Sammensetning av Programutvalg for global helse:

Emneansvarlige for de obligatoriske emnene, samt leder for opptakskomiteen.

Sekretærfunksjon: Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Deltagende institutt: Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Institutt for klinisk odontologi

Studieprogram: Masterprogram i Global helse

Spesifikke oppgaver: Fungere som opptakskomite til masterprogrammet. Programutvalget har opprettet en egen opptakskomité ledet av Sven Gudmund Hinderaker. Fakultetet har det formelle opptakskravet.

Medlemmer

  • Ingunn Marie S. Engebretsen
  • Sven Gudmund Hinderaker (Leder av opptakskomiteen)
  • Cecilie Gjerde Gjengedal (IKO)
  • Bente Moen
  • Tehmina Mustafa
  • Ana Lorena Ruano
  • David Lackland Sam
  • Cecilie Svanes
  • Thorkild Tylleskär
  • 4 studentrepresentanter