Hjem
Det medisinske fakultet

Styringsgrupper

Styringsgruppene skal sikre et strategisk og tverrfakultært samarbeid.

 

Det er to styringsgrupper i tilknytning til Det medisinske fakultet: styringsgruppe for senter for farmasi og styringsgruppe for helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi - erfaringsbasert master.