Hjem

Alle nye meldinger

Generelt
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring. Følg linken for å melde deg på praktisk slukke-kurs. https://www.uib.no/foransatte/96078/brannvernopplæring-høsten-2021
Ansattsider
2 uker siden
Drift
Feil visning på www.uib.no Det er for øyeblikket feil og/eller mangelfull visning på personsider og i ansattlister/ansattkataloger på www.uib.no. Dette blir automatisk rettet når systemene som informasjonen hentes fra er oppdatert.
Ansattsider
9 måneder siden
Generelt
Sykkelhuset på plassen mellom U-Phils hus og Christiesgate 18 stenges fom. uke 2 grunnet rehabilitering av U-Phils hus. https://pahoyden.no/stenger-sykkelparkering-ved-ulrike-pihls-hus/105086
Ansattsider
9 måneder siden
Generelt
Ansattsider
1 år siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Sara Kohne disputerer 7/2. Avhandlingen løfter frem stemmene til de som i det daglige lever i gentrifiseringspregede områder https://www.uib.no/nye-doktorgrader/132996/hvordan-oppleves-gentrifisering-i-dagens-byer
Det humanistiske fakultet
1 år siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Nina Schjetne disputerer for ph.d.-graden 17/1 med en avhandling om språkbrudd hos internasjonalt adopterte barn. https://www.uib.no/nye-doktorgrader/132659/spor-av-språkbrudd-hos-internasjonalt-adopterte-barn
Det humanistiske fakultet
1 år siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Alissa Vik disputerer for ph.d.-graden 17/1 med en avhandling om identitetsforhandlingar på Limas uavhengige musikkscene. https://www.uib.no/nye-doktorgrader/132486/identitetsforhandlingar-på-limas-uavhengige-musikkscene
Det humanistiske fakultet
1 år siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Hans Christian Farsethås disputerer 10/12 med en avhandling om offentlig statistikk og juridisk regulering. https://www.uib.no/nye-doktorgrader/132127/offentlig-statistikk-og-juridisk-regulering
Det humanistiske fakultet
1 år siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Trude Bukve disputerer 6/12. Avhandlinga undersøker korleis studentar opplever språket dei møter i løpet av utdanninga. https://www.uib.no/nye-doktorgrader/132055/bevisst-språkpolitikk-takk
Det humanistiske fakultet
1 år siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Bente O. Brathetland disputerer 15/11 med ei avhandling om sosiale band og nettverk i dei norske innbyrdesstridane 1130-1208. https://www.uib.no/nye-doktorgrader/131255/politiske-nettverk-i-noreg-på-1100-og-1200-talet
Det humanistiske fakultet
1 år siden

Sider