Hjem

Siste meldinger fra IT-avdelingen

Generelt
Ansattsider
6 dager siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: David C. Vogt disputerer 24. august. Avhandlingen, som er innen filosofi, drøfter hvorvidt straff av forbrytere er rettferdig https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118926/er-straff-rettferdig
Det humanistiske fakultet
1 uke siden
Generelt
Her er ferielisten for rektoratet, universitetsledelsen, fakultetsdirektører og avdelingsdirektører ved UiB. intern.filer.uib.no/formidling/ansattsider/Ferieliste 2018 - ledelsen.pdf
Ansattsider
1 måned siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Magnus Haaland disputerer 15. juni. Han har rekonstruert og analysert forhistoriske buplassmønster i Blombos Cave Sør-Afrika https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118213/94-–-70-000-år-gamalt-buplassavfall-gjev-ny-kunnskap-om-utviklingen-av-det
Det humanistiske fakultet
2 måneder siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Florian Schreck disputerer 4. mai. I avhandlingen utforsker han blandingen av litteratur og vitenskap i norrøn sagaskrivning. www.uib.no/nye-doktorgrader/117076/middelalderens-science-fiction-–-naturvitenskap-i-norrøn-fiksjonslitteratur
Det humanistiske fakultet
3 måneder siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Magnus Michelsen disputerer 23/2 med avhandlingen "Tarrying with Sexual Matters; Thinking Change from Lacan to Badiou". www.uib.no/nye-doktorgrader/114928/å-tenke-endring
Det humanistiske fakultet
6 måneder siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Jutta Saima Schloon disputerer 23/2 med avhandlingen «Middelalderen anno 1900: Fortidsimaginasjoner i Stefan Georges poesi». www.uib.no/nye-doktorgrader/115080/middelalderen-anno-1900-fortidsimaginasjoner-i-stefan-georges-poesi
Det humanistiske fakultet
6 måneder siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Álvaro Seiça disputerer 2/2. Avhandlingen hans er den første helhetlige fortellingen om historien til kinetisk poesi. www.uib.no/nye-doktorgrader/114452/kinetisk-poesi
Det humanistiske fakultet
6 måneder siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Marianne F. Walderhaug disputerer 19/1 med en avhandling om filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. www.uib.no/nye-doktorgrader/113886/filosofiske-samtaler-med-innsatte-i-fengsel
Det humanistiske fakultet
7 måneder siden
Generelt
NY DOKTORGRAD: Vibeke Rønneberg disputerer 19/1. I avhandlingen utforsker hun årsaker til og konsekvenser av manglende skriveflyt på ordnivå www.uib.no/nye-doktorgrader/113875/årsaker-til-og-følger-av-manglende-skriveflyt-på-ordnivå
Det humanistiske fakultet
7 måneder siden

Sider