Hjem
Middelalderklyngen
posters

Exploring the Middle Ages, posters 2015

Utforsk rikdommen i mellomalderforskinga i Bergen gjennom 55 vitskaplege posters.

Logo Exploring the Middle Ages
POSTERKATALOG: Meir enn 50 posters blei utstilt under konferansen Exploring the Middle Ages ved Universitetet i Bergen, November 2015. Desse vart også samla i ein katalog.

Hovedinnhold

Meir enn 50 posters var utstilt under konferansen Exploring the Middle Ages ved Universitetet i Bergen, november 2015. Dei dekkjer eit vidt spekter av tema og forskingsfelt og indikerer kvaliteten og kvantiteten av mellomalderforsking Bergen i dag. Posterane presenter både individuelle prosjekt og samarbeidsprosjekt. Mange av prosjekta er arbeid av yngre forskarar utdanna i Bergen, og vitnar om tradisjonar og høg aktivitet innan mellomalderstudiar.

Gjennom desse posterane er du velkommen til å utforske rikdommen i mellomalderforskinga i Bergen.

Bla i posterkatalogen her