Hjem
Middelalderklyngen
Invitasjon til posterpresentasjon

I vesterled – Westward bound (call for posters)

Invitasjon til å delta med posterpresentasjon på internasjonal middelalderkonferanse.

I oktober 2018 arrangerer Universitetet i Bergen/Middelalderklyngen en internasjonal, tverrfaglig konferanse, I vesterled – Westward bound.

Konferansen vil finne sted i Universitetsaulaen 17.–18. oktober.

Posterpresentasjon

Som en integrert del av konferansen skal det lages en posterpresentasjon som viser mangfold og bredde i middelalderforskningen ved UiB og andre forskningsinstitusjoner med tilknytning til Bergen. Tema behøver ikke begrenses til konferansens hovedfokus.

Du som lager poster bør være til stede på konferansen for å presentere og fortelle om prosjektet i en egen postersesjon. Posterne blir satt opp i vrimleområdet på Studentsenteret slik at de også kan studeres av deltakerne i pausene, men også av andre. Posterne vil dessuten bli publisert digitalt.

Posterne kan presentere igangværende eller nylig avsluttete prosjekter fra enkeltforskere eller forskergrupper. Stikkord for presentasjonen kan være:

  • Hva handler prosjektet om?
  • Hva er du/dere opptatt av?
  • Hva ønsker du/dere å finne ut?
  • Hvordan jobber du/dere (metodikk)?
  • Eksempel på resultat
  • Hvorfor er dette interessant nå?

Konferansen er en del av Middelalderuken 15.–21. oktober 2018, som skal samle og synliggjøre mangfoldet og styrken i middelalderforskningen i Bergen for fagfeller og for et bredere publikum.