Hjem
Museets administrasjon
Nyhet

Takk for innsatsen så langt!

Gruppeintervjuer
Foto/ill.:
Digitale gruppeintervju, Colourbox

Hovedinnhold

Nå som alle gruppeintervjuene er ferdig vil vi starte med å takke alle som har deltatt med en sporty, digital innstilling. Vi har hatt mange interessante, nyttige, ærlige og gode samtaler med dere.

Om kort tid vil dere alle motta en e-post med en invitasjon til å komme med skriftlige innspill dersom dere opplever å ikke ha fått sagt det dere ønsket i intervjuet, eller ønsker å komme med supplerende/utdypende kommentarer etc.

Når kartleggingsmaterialet er sammenstilt og bearbeidet går vi over i analysefasen. Det innebærer i første omgang at prosjektgruppen over sommeren vil invitere ansatte og ledere til en analyseworkshop der funn fra kartleggingen vil bli presentert. Sammen vil vi diskutere hva vi finner i dette grunnlaget som er relevant for framtidig utforming av UM.

Analyseworkshopen vil bli holdt i uke 35 – endelig dato/tidspunkt for dette vil bli avklart før sommeren og deretter informert om.