Hjem
Museets administrasjon
Nyhet

Takk for innsatsen på workshopen!

Gruppeintervjuer
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Da er analyseworkshopen vel gjennomført og vi vil takke dere alle som raskt omstilte dere fra det planlagte arrangementet på Hotell Ørnen over til en workshop i et digitalt format. Vi er svært glad for at deltakelsen ble så pass bra med 68 deltakere totalt pålogget mot 77 som var påmeldt det opprinnelige arrangementet på Ørnen. På tross av enkelte tekniske problemer med oppkoplingen hos enkelte i starten, er vi i prosjektgruppen godt fornøyd med dagen.

Hovedformålet med workshopen var å presentere for dere alle hva vi har hørt fra dere gjennom kartleggingsfasen, samt invitere til diskusjon rundt spørsmål innenfor hovedtemaet «Hva finner vi i dette grunnlaget som er relevant for framtidig utforming av UM?»

Vi opplevde at engasjementet rundt disse spørsmålene var stort i gruppene. Gjennom gruppearbeidet har dere gitt verdifulle bidrag til det videre arbeidet med å videreutvikle museet.

For at alle skal få god anledning til å se nærmere på både funnene fra kartleggingen og innspillene som fremkom gjennom gruppearbeidet, legger vi ut presentasjonen og gruppearbeidet

Neste steg på veien vil være å møte den utvidede ledergruppen og oppsummere prosessen så langt og hovedfunn fra workshop. Videre vil det i uke 40 bli holdt en «løsnings»-workshop med bred representasjon fra de ansatte.

Arbeidet skal munne ut i en rapport med anbefalinger som legges frem for universitetsstyret 26. november.