Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Hvordan dele og standardisere kompetanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene? Institutt fra biovitenskap kom med sine ideer i Spørretimen. Samme uke ble løsning for sykkelparkering, garderober og konferanserom diskutert i ressursgruppemøtet.
Vil du kjenne på korleis det er å komme så tett på som mogleg under ei rakettoppskyting? Bli betre kjent med universitetetsområdet? På Nordiske Mediedager 2018 fekk dei fyrste sjansen til å oppleve UiB i 360.
– Det har vært veldig nyttig å møte kommunikasjonsfolk fra helt andre bransjer og oppdage at vi har mange felles utfordringer, sier Inger Marie Lien, som har tatt videreutdanning i kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Nytt opptak i januar 2020.
Direktør for Norsk Polarinstitutt, dr.philos Ole Arve Misund, er utnevnt til årets æresalumn 2018 ved Universitetet i Bergen.
Det er stor aktivitet i Ng5-prosjektet frem til ferdigstillling av rapporten som skal leveres i begynnelsen av juni.
Helsecampus Årstadvollen skiftar namn til Alrek helseklynge. Det nye namnet på klyngesatsinga blei vedteke på universitetsstyremøte 12. april 2018.
Ønsker om økt tverrfaglighet, flere nettverk og standardisering av prosedyrer . Dette var hovedfunnene fra NG5-ressursgruppens intervjuer, som ble presentert i Egget .
I februar svarte mange av UiBs vitenskapelig ansatte på en spørreundersøkelse om sine arbeidsforhold. I april og mai samles tre arbeidsgrupper for å gi innspill til konkrete tiltak som skal bedre vilkårene for forskere ved Universitetet i Bergen.
Universitetsstyret har vedtatt at det skal jobbes ut flere modeller for en eventuell nasjonal avis og På Høydens rolle.  En viktig målsetting er å sikre god lokal dekning og en åpen og fri debatt.
- Jeg ønsker å være med å legge til rette for at de ansatte ved HEMIL-senteret kan gjøre en god jobb i undervisning og forskning, og bidra til at vi samtidig kan ha det trivelig på jobb. Jeg vil jobbe utadrettet og tale instituttets sak.
Tor Asmund Godal er ansatt som kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB).