Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Alle UiBs fakulteter går nå over til digitale litteraturlister. Tre fakulteter er allerede i gang med digitale lister for vårens emner.
Professor Lise Øvreås overtar etter Peter M. Haugan som leder av Ocean Sustainability Bergen, UiBs senter for bærekraftig hav, der vitenskapelig rådgivning er en sentral oppgave.
UiBs Brusselkontor flytter til nye lokaler i mars. Kontoret tilbyr praktisk og strategisk støtte til miljøer og forskere som vil etablere samarbeid eller søke EU-finansiering til sine aktiviteteter.
Mottek undervisningspris for si forskingsbaserte utdanning og internasjonale engasjement.
Humaniorastudentene er attraktive på arbeidsmarkedet og får uttelling for praksis gjennom utdanningen.
"Prisen tjener som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt, og gjennom en livslang innsats har bidratt på faglig høyt nivå, og arbeidet må inneholde nye og banebrytende bidrag", skriver juryen i begrunnelsen.
Fire eksterne graveprosjekt er no i gang på Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen. Avisa Kvinnheringen er av dei første til å nytte seg av samarbeidet på senteret.