Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Kolleger ved Eiendomsavdelingen har skrevet en siste hilsen.
Det er nå tilrettelagt 38 nye parkeringsplasser for ansatte/studenter ifb. Korona-situasjonen
Korona er eit naturleg stikkord for vårsemesteret 2020, men vi har i tillegg sett mange høgdepunkt innan forsking og utdanning. Her er nokre smakebitar på saker som har prega UiB denne spesielle våren.