Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

– Det er utrolig viktig at vi nå får en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og det er naturlig at akademia spiller en nøkkelrolle for å bidra med forskningsbasert kunnskap og kritisk diskusjon rundt målene, sier viserektor Annelin Eriksen ved Universitetet i Bergen.
For tredje gang arrangerer UiB, Unit og DIKU nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning. Om lag 350 har meldt seg på konferansen 4.- og 5. november, som i år blir heldigital.