Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Kjetil Våge og ROVER leiter etter følgjene av klimaendringar langs isen utanfor Aust-Grønland. Det europeiske forskningsrådet støttar han med det høgthengande stipendet ERC Consolidator Grant.
I desember 2022, to år etter planlagt, signerte 196 nasjoner på den historiske globale Kunming-Montréal naturavtalen (KM-GBF).
Å utnytte de norske havområdene til vindkraftproduksjon krever storskala kartlegging og økt kunnskap om vindressursene. UiB bruker nye data til å vise optimal plassering av turbinene.
9.-10. februar er det igjen klart for gode diskusjoner rundt bærekraft, da den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) arrangeres for sjette gang.
En ny tilnærming utviklet av gruppen av CESAM-medlem Peter Manning bruker en blanding av natur- og samfunnsvitenskapelige metoder for å identifisere arealbruksstrategiene som fungerer best for de mange interessentgruppene som bruker dem.
CET Luncher, konferanser og frokostmøte; her en en oversikt over hva som skjer på CET dette semesteret.
Førsteamanuensis Silje Kristiansen er valgt inn i UiB's karriereutviklingsprogram Momentum for 2023!
Den 19. desember ble Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15) i Montreal. Dette rammeverket er en landemerkeavtale for bevaring og forvaltning av natur og beskyttelse av biologisk mangfold over hele verden, og setter ambisiøse mål for hvordan menneskeheten skal gå videre for å oppnå Biodiversitetskonvensjonens visjon "Living in... Les mer
Bergen Offshore Wind Centre (BOW) påpeker mulige juridiske konflikter over plassering av vindparker, blant annet knyttet til vake-effekter. Dessuten må grunnforholdene utforskes nærmere før fundamentløsninger besluttes.
Hvordan blir språkbruk om skam i spørsmål om klimaendringer mottatt av eldre nordmenn (65+), og hva utretter det å snakke skam? Burde man heller snakke om ansvar og skyld?