Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Les Energethics-prosjektets ferskeste feltrapport. Synnøve Bendixsen har vært i Kurdistan Irak og sett hvordan DNO opererer og lokalbefolkningens forventninger til oljeinvesteringer.