Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Universitetsstyret vedtok i dag et budsjett for 2018 som styrker ressurser for videreutvikling av UiBs satsingsområder og som også setter av midler til oppfølging av den nasjonale satsingen på humaniora.
UiB-forskning viser at det finnes lite kulturelle refleksjoner blant norske fastleger. Førsteamanuensis Esperanza Diaz savner en forpliktende strategi.
How do we know that our activities for utilization of research have effects that benefit sustainable development?