Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Vanskeleg å følgje med på den siste utviklinga i Syria? Les desse fem punkta om bakgrunnen for krigen.
Hva skjedde i de tiårene da den norske staten bestemte seg for å dra ut i verden som den fattige verdens hjelper og rådgiver? Det er et av temaene som opptar professor Terje Tvedt.
På Høyden skriver at Ingvild Fossgard Sandøy og kollegaene sørger for både bedre helse, utdanning og likestilling med et norsk-zambisk prosjekt.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2018.
Sosialantropologen Edvard Hviding er en av tre UiB-forskere som er blitt tildelt millionbeløp gjennom Forskningsrådets prestisjefulle Toppforsk-program for sitt prosjekt Mare Nullius.