Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Ulike aspekter av og paradigmer innen europeisk asylpolitikk ble presentert da Universitetet i Bergen avholdt en heldagskonferanse om migrasjonsforskning i Brussel i mai 2018.
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.