Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.
På åpningen av studieåret ved Universitetet i Maastricht var UiB-rektor Dag Rune Olsen en av hovedtalerne. Sammen med andre aktører fra EU og akademia snakket han om universitetenes viktige rolle for å engasjere seg i og skape kritisk debatt rundt bærekraftsmålene.
Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.