Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Gjennom studentaktiv læring setter et unikt og tverrfaglig kurs om bærekraftig hav studentene i stand til å se på hvordan forskning kan bidra inn mot politiske beslutningsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har laget tre videoer som viser hva som gjør kurset spesielt i verdenssammenheng.
Biolog Dorothy Dankel betrakter troverdig og (salient) styring av kulturarv og økosystemer som avgjørende for å skape en bærekraftig havøkonomi. Hennes nye forskningsprosjekt, LoVeSe-SDG, er finansiert av Norges forskningsråd.
Over en femtedel av alle voksne nordmenn har fedme. I verden i dag er det flere fete enn sultrammede. Forskerne vet ennå ikke helt hvorfor.