Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Vi tar nå imot søknader om seks parallelle kurs med tverrgående keynotes og virtuelle sosiale arrangementer. BSRS 2021 vil være en hel-digital PhD-forskerskole.
Da spesialist Sven Young kom til Lilongwe i 2008 fantes det ingen lokale kirurger der. I dag bygges det første sykehuset med moderne røntgenutstyr drevet av kirurger fra den afrikanske hovedstaden, takket være Youngs årelange innsats i UiB og Haukeland-prosjekter.
Ved hjelp av musikk blir flyktninger raskere integrert i Norge. De kan til og med bli popstjerner.
På FN-dagen 24. oktober 2018 ble Universitetet i Bergen gitt en lederrole av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact som knutepunktinstitusjon for bærekraftsmål 14, livet i havet. To år etter utnevnelsen gjør vi opp foreløpig status.
Et nytt tverrfaglig prosjekt for å skape fremtidens ledere innen marin bærekraft er en viktig del av Universitetet I Bergens arbeid med FNs havforskningstiår.