Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Det nye masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.
Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
Jussforsker Sofie Høgestøl er mest kjent for sin kunnskap om amerikansk politikk. Men hun er minst like opptatt av bærekraftsmålene og gleder seg til å være moderator på den fjerde bærekraftskonferansen i Bergen.