Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Publikum fra over 100 land var tilstede da utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpnet den fjerde Bærekraftskonferansen I Bergen. Totalt var det 2.600 publikummere med på konferansen av totalt 3.500 registrerte. På konferansen diskuterte deltakerne hvordan bærekraftsmålene vil bli påvirket av den pågående koronapandemien og økende ulikhet i kjølvannet av denne.
Professor Eirik Holmøyvik har bidrege med norsk landrapport til det danske Folketinget si utgreiing om koronapandemien.
Forskning er fortsatt et felt som er dominert av menn. Med film og debatt skal Dorothy Dankel ta et oppgjør med diskriminering og seksuell trakassering.