Hjem
Globale samfunnsutfordringer

Nyhetsarkiv for Globale samfunnsutfordringer

Universitetet i Bergen har produsert en serie om bærekraftig hav for FN. Denne er nå oversatt til FNs seks offisielle språk og når ut til nær tre milliarder mennesker som har ett av disse språkene som sitt førstespråk.